Du er her

Klagemuligheder

Kunder ved praktiserende landinspektører kan klage over landinspektørernes opgaver eller honorar.

 

Der er tre forskellige instanser, som kan behandle klagen.

 

Offentlig nævn

Mest grundlæggende i behandlingen af klager er Landinspektørnævnet, som et offentligt nævn med egen hjemmeside. http://www.landinspektoernaevnet.dk/

Klages til Landinspektørnævnet vil foreningen afvente eventuel behandling til Nævnet har afgivet kendelse. Nævnet behandler ikke spørgsmål om landinspektørernes honorar.

 

Klage over kvalitet i opgaverne

I foreningens regi er Responsumudvalget, som behandler spørgsmål om landinspektørens kvalitet i opgavevaretagelsen.

 

Klage sendes til:

Den danske Landinspektørforening

Kalvebod Brygge 31

1780 København V

 

Eller (helst) pr. mail til ddl@ddl.org

Kontakt evt. sekretariatschef Kim Ingemann på tlf: 3318 5510

 

Klage over honorar

Drejer klagen sig primært over landinspektørens honorar, rettes klagen til Honorarudvalget i Praktiserende Landinspektørers Forening.

 

Klage sendes til:

Praktiserende Landinspektørers Forening

Kalvebod Brygge 31

1780 København V

 

Eller (helst) pr. mail til ddl@ddl.org

Kontakt evt. sekretariatschef Kim Ingemann på tlf: 3318 5510

 

Vejledninger

Den Danske Landinspektørforening har skrevet en vejledning i klage over praktiserende landinspektørers arbejde og honorarer. Find vejleding på Den danske Landinspektørforenings hjemmeside.