Du er her

Geografiske Informationssystemer

Landinspektøren er via sin uddannelse i stand til at håndtere forskellige typer georelaterede data. Landinspektøren har en omfattende viden med hensyn til indsamling, strukturering, lagring, bearbejdning og visualisering af georelaterede data. En stor del af disse data kan med fordel lagres i et geografisk informa-tionssystem (GIS), hvorved der bl.a. skabes mulighed for at foretage for-skelligartede geografiske analyser. Strukturering og organisering af geore-laterede data i et GIS-koncept benyttes eksempelvis i forhold til følgende opgaver:

  • opbygning af informationtionssystemer indeholdende arealrelaterede bindinger
  • etablering af forvaltningssystemer vedrørende fast ejendom
  • mv.

Opbygning og anvendelse af GIS har igennem de seneste år været i en voldsom udvikling. Såvel inden for den offentlige som den private sektor har landinspektøren medvirket som rådgiver ved udvikling og implementering GIS.